Drobné památky

Restaurování soch a menších objektů

Okrajově se zabýváme i restaurováním památek menšího rozsahu. Restaurování sochařských děl i architektury z kamene bylo naším primárním zaměřením před založením firmy Monumento s.r.o.

REALIZACE

Sv. Jan Nepomucký

PRUŠÁNKY / 2018

Socha svatého Jana Nepomuckého v Prušánkách U Hluboké cesty je pravděpodobně dílem místního kameníka z roku 1847, který napodobil barokní vzory. Socha je z jemnozrnného pískovce a byla restaurována v roce 2018. Při restaurování sochy bylo provedeno i nové zlacení svatozáře a antikorozní nátěr na ohrádce sochy.

 

Památník

Středokluky / 2017

Obnova památníku padlých hrdinů ve Středoklukách probíhala v roce 2017. Památník je věnován pěti hrdinům, kteří padli den před koncem války dne 7.5.1945 v boji s německými vrahy SS při osvobozování Československé republiky.

Sv. Anna

KOSTICE / 2019

Jedná se o figurální sochu z hořického pískovce. Autorem sochy je sochař Štábla – Hodonín. Tato socha byla vytvořena v roce 1901, jak je patrné z pamětního nápisu, který se nachází na zadní straně soklu: „Zbudovali: Josef a Anna Rabušicovi a dobrodinci v roce jubilejním 1901.“ Socha svaté Anny v Kosticích byla restaurována v roce 2019.

Sv. Jan Nepomucký

Lanžhot / 2017

Socha svatého Jana Nepomuckého stojí u staré cesty mezi Lanžhotem a Břeclaví. První zmínka o soše je z roku 1744, kdy listinu podepsal rychtář Josef Pajha a celá rada. V listině se také udává že druhý křížový den chodívalo prosebné procesí z kostela k Boží muce v Suhradech, odtud Hlubokou a Vrbkovou cestou k „Jánu“ a zpět do městečka. Dříve se části cesty od Lanžhota po sochu říkalo Hluboká cesta. Socha byla restaurována v roce 2017. Povrch sochy byl očištěn od mechu a grafity. Hmota kamene byla napuštěna konsolidačním prostředkem a domodelována v umělém kameni dle původního stavu. Staticky narušený zděný sokl byl nově vystavěn a opatřen zdobnou štukovou profilací.

Kostelní oltář

Lísek / 2016

Kostelní oltář byl při dřívějším restaurování kostela sv. Mikuláše přemístěn z vnitřku kostela před kostel. Při restaurování kostelního oltáře bylo požadavkem od objednavatele oltář rozebrat, zrestaurovat a následně přemístit na jeho původní místo uvnitř kostela.

Kapličky

Smetanova Lhota / 2016

V roce 2016 byl restaurován soubor tří kapliček – Smetanova Lhota, Varvažov, Podelhota, spadajících pod správu obce Smetanova Lhota. U jednotlivých kaplí byly restaurovány venkovní omítky včetně soklů, zvoničky a střešní krytiny, okenní a dveřní truhlářské výplně.

Kalvárie

Petrovičky / 2016

Kalvárie v Petrovičkách, je datována rokem 1840 na spodní části soklu, autor je neznámý, na zadní straně je nápis „Renoviert 1937“, označující rok, kdy byla kalvárie restaurována. Pro odstranění rozpínajících se korodujících čepů, které působily destruktivně na hmotu kamene, musela být v roce 2016 celá kalvárie demontována a převezena do ateliéru restaurátora, kde prošla kompletním restaurováním. Na místě byl vyhotoven nový betonový fundament, na který byla kalvárie opětovně posazena.

Kříž Josefa Zuvigaee

Mladkov / 2016

Kříž Josefa Zuvigaee se nachází u hraničního přechodu do polského Kamieńczyku. Na zadní straně kříže je vysekán nápis „Fundatur Joseph Zuvigaee 1777, Ren. 1865, FJ. Hentschel 1920“ označující, kdy byl kříž restaurován. Z důvodu rozpínajících a korodujících čepů musel být i tento kříž v roce 2016 demontován a převezen do ateliéru restaurátora, kde prošel kompletním restaurováním. Na místě byl vyhotoven nový betonový fundament, na který byly umístěny tři nové schodové stupnice s barokní profilací z božanovského pískovce, zrestaurovaný sokl s tělem kříže a kopií hlavice a podstavcem s motivem kalichu s florálními motivy. Kamennou sestavu ukončuje litinový kříž povrchově upravený kovářskou barvou a plastickou patinací.

Sv. Václav

Prušánky / 2015

Socha svatého Václava se nachází v parku u farního kostela v Prušánkách. Sochu věnovali děti Antonie Vránkové v roce 1942 a byla zhotovena Františkem Bílkem z Podhorního Újezdu. Restaurována byla v roce 2015.